Kaupunginhallitus kokoontuu 13.3 – Tarkastelussa yrityspalveluseteli ja Teollisuustien kaava

11.02.23

Kaupunginhallitus kokoontuu 13.2.2023 käsittelemään mään muun muassa yrityspalvelusetelin jatkoa ja asemakaavamuutosta Teollisuustiellä. 

Kaupunginjohtaja esittää myös, että kaupunginhallitus päättää valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisusta, joka koskee asianajotoimisto Krogeruksen kaupungin sijoituksista laatiman selvityksen julkisuutta. Hallinto-oikeuden perusteet ovat esityksen mukaan ristiriitaiset ja asiassa olisi tärkeä saada myös korkeimman hallinto-oikeuden kannanotto julkisuuslain tulkinnasta. 

Yrityspalvelusetelin sijaan yritysneuvontaa – lisäisi yrittäjäystävällisyyttä ja yhteistyötä

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan Rovaniemen kaupungin yrityspalvelusetelijärjestelmän jatkoa. Hallitukselle esitetään, että yrityspalveluseteleistä luovutaan asteittain vuoden 2023 aikana. Yrityspalvelusetelin sijaan resurssi kohdennettaisiin jatkossa yritysneuvontaan.

Rovaniemen kaupunki on vuodesta 2020 lähtien myöntänyt yrityspalveluseteleitä alueen yritysten kehittämisen tueksi. Yrityspalvelusetelin oli tarkoitus olla muita avustusmuotoja täydentävä avustus, joka tulisi kyseeseen valtion ja EU:n rahoittamien avustusten jälkeen. Käytännössä nämä ensisijaiset avustukset ovat kuitenkin jääneet usein hyödyntämättä. Järjestelmä on koettu myös byrokraattiseksi. 

Asiasta on pyydetty lausunto Rovaniemen Yrittäjät ry:ltä.  He esittävät lausunnossaan muun muassa, että Business Rovaniemen yritysneuvojien resurssia tulisi lisätä, sillä se lisäisi yritysten mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa laajemmin kuin yrityspalvelusetelin mahdollistamana. Yrittäjien lausunnon mukaan yritysneuvojien määrän kasvattaminen parantaisi Rovaniemen kaupungin yrittäjäystävällisyyttä ja lisäisi Business Rovaniemen ja Rovaniemen Yrittäjät ry:n välistä yhteistyötä.

Rovaniemen yritysneuvojien määrä on huomattavan pieni suhteessa kaupungissa toimivien yritysten määrään ja verrattuna muihin samankokoisiin kaupunkeihin. 

Yrityspalveluseteliä on kokeiltu myös muissa kaupungeissa. Esimerkiksi Oulu, Tampere ja Jyväskylä ovat jo luopuneet yrityspalvelusetelistä. 

Asemakaavamuutos valmisteilla Teollisuustiellä

Kaupunginhallitus käsittelee myös asemakaavamuutosta Alakorkalossa osoitteessa Teollisuustie 50. Muutoksessa jätteenkäsittelyalueen käyttötarkoitus muutettaisiin siten, että se mahdollistaisi osalle korttelialueesta liiketoimintaa ja osalle teollisuus- ja varastotoimintaa. Alueelle kaavailtiin aikoinaan uutta voimalaa, mutta voimalahanke ei ole toteutunut. Kaupunki on varannut alueen J&J Lakkapää Oy:lle, joka haluaisi avata alueelle uuden rakennusarvikemyymälän. Samassa yhteydessä myös viereinen vuokra-alue kaavoitettaisiin teollisuuskorttelialueen jatkeeksi. 

Kaupunginhallitus käsittelee nyt muutosluonnosta jatkokaavoituksen pohjaksi ja päättää kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.

Kaupunginhallituksen koko esityslista on julkaistu verkkosivuillamme:
https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1322023  

Voit olla kiinnostunut myös näistä!