Lainaanrannan yleissuunnitelma sekä Häkinvaaran päiväkodin mahdollistavan kaava hyväksytty

22.02.23

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui tiistaina 21.2.2023. Lautakunta päätti hyväksyä Lainaanrannan yleissuunnitelman ja Häkinvaaran päiväkodin mahdollistavan osayleiskaavan. Myös Napapiirin uuden, ohjelmapalveluille tarkoitetun tontin neuvotteluja päätettiin jatkaa kolmen matkailuyrityksen kanssa. 

Lautakunta hyväksyi Lainaanrannan katu-, puisto- ja satama-alueen yleissuunnitelman. Suunnitelman tarkoitus on antaa selkeä käsitys siitä, minne eri toiminnot jatkossa sijoittuvat Lainaanrannassa. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään myöhemmin tarkemmat katu- ja rakennussuunnitelmat.

Suunnitelma on yksi vaihe Lainaanrannan kehittämisessä, joka on käynnistynyt syksyllä 2022. Lainaanrannan ranta-alue on tarkoitus uudistaa vuosien 2023–2025 aikana. 

Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteitään yleissuunnitelmaluonnoksesta.  Asukkaiden näkemykset esimerkiksi esteettömyyden huomioimisesta ja alueen historian esiin tuomisesta on huomioitu suunnitelmassa. 

Häkinvaaran kaavalle vihreää valoa 

Lautakunta hyväksyi Häkinvaaran alueen osayleiskaavan ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Kaavan tarkoitus on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen alueelle. Häkinvaara sijaitsee Kemintien varressa, keskustasta noin 11 kilometriä lounaaseen Hirvaan kylän pohjoisreunalla. Kaavaan sisältyy myös uusia omakotitontteja. Niiden yhdyskuntatekniikan rakentamisesta vastaa maanomistaja, ei kaupunki – kuten yleiskaava-alueilla lain mukaan tulee toimia.

Kolmen ohjelmapalveluja tarjoavan matkailuyrityksen kanssa jatketaan neuvotteluita

Suomen vanhin ja suurin luontoelämysten toimittaja Lapland Safaris AC Oy, Lapland Husky Safaris Oy ja Dianordia Oy ovat hakeneet ohjelmapalveluille tarkoitettuja ohjelmapalveluiden alueita Napapiiriltä Marjapolun ajoyhteyden päästä. Lautakunta päätti, että neuvotteluja jatketaan tämän kolmikon kanssa.

Kokouksen pöytäkirja kaupungin verkkosivuilta:

Lisätietoja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan asioista antaa puheenjohtaja Heikki Luiro puh. 0400 690 391,  toimialajohtaja Jaakko Rantsi jaakko.rantsi@rovaniemi.fi puhelin 040 640 2718  ja esittelijä, kaupungingeodeetti Pertti Onkalo puhelin 040 522 9184.

Voit olla kiinnostunut myös näistä!