Rovaniemen katujen ja puistojen hoitoa sekä jäte- ja vesihuoltoa arvioidaan asukkaille suunnatulla kyselyllä

17.05.23

Tuhat Rovaniemen asukasta saa tällä viikolla postitse vastattavakseen kyselyn yhdyskuntateknisistä palveluista. Mielipiteensä voi kertoa muun muassa katujen ja pyöräteiden kunnosta sekä puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta. Kysely toimitetaan satunnaisesti valituille henkilöille postitse, mutta vastaaminen onnistuu myös sähköisesti lomakkeessa mainittua verkkolinkkiä käyttäen.

Myös muut kuin paperikyselyn saajat voivat vastata kyselyyn kaupungin verkkosivuilla osoitteessa rovaniemi.fi/kyselyt olevan linkin kautta. Kysely on auki 16.6.2023 asti.

Rovaniemen tuore kaupungininsinööri Janne Alkki kannustaa asukkaita vastaamaan laajasti kyselyyn ja nostamaan esille asioita, joita he katsovat tarpeelliseksi kehittää.

“Kaupunkilaisilta saatu rakentava palaute on ensiarvoisen tärkeää palveluiden kehittämisessä. Heitä vartenhan näitä tuotetaan”, Alkki sanoo.

Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kunnissa eri puolilla Suomea. Mukana on 21 kuntaa, Rovaniemen lisäksi muun muassa Helsinki, Espoo, Turku, Oulu, Kuopio ja Lappeenranta.

Kyselyn tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa. Kysely toteutetaan parin vuoden välein ja viimeksi tällainen on tehty Rovaniemellä vuonna 2020. Vertailtavuuden vuoksi kyselyn toteutus ja otos on edellistä kyselyä vastaava.

Kysymykset koskevat muun muassa katujen kunnossapitoa ja katuvalaistusta, puistojen ja liikuntapaikkojen hoitoa, liikennevalo-ohjausta sekä jäte- ja vesihuoltoa.

Tuloksia hyödynnetään asiakaskokemuksen tilannekuvan muodostamisessa. Aiempien tutkimustulosten vertailun kautta voidaan seurata muutoksia asukkaiden tyytyväisyydessä.Tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka julkaistaan elokuussa.

Voit olla kiinnostunut myös näistä!